rok 2009

Zachraňme Černé ouško. Praha, Portál 2009

Sourozenci Šárka a Lukáš se snaží zachránit svého psa Černé ouško, který nedopatřením zůstal ve vesmírné raketě. Aby ho děti získaly zpět, musejí se vydat do kosmu a před návratem na Zemi vyřešit mnoho úkolů. Didaktická publikace s dobrodružným příběhem pro předškoláky a nejmladší školáky pomáhá rozvíjet grafomotoriku, prostorové vnímání, postřeh, orientaci, logické myšlení a základní početní dovednosti. Kniha je určena pro děti od 5 do 7 let, které si ji budou číst s rodiči.
Podrobnosti o knize
formát: 215 x 300, 64 stran, hmotnost: 0.26 kg


Co víš o ročních obdobích. Praha, Portál 2009

Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let
Kniha obsahuje pracovní listy s úkoly pro předškoláky a nejmladší školáky k rozvoji základních kompetencí. Děti srovnávají obrázky, počítají do deseti, procvičují tahy tužkou, určují barvy, trénují logické myšlení a orientaci v prostoru a přitom se dozvědí základní informace o dění ve čtyřech ročních obdobích. Uvědomí si, že jarní sluníčko je důležité k tomu, aby květiny rozkvetly, že teplé paprsky vylákají ze skrýší hady, že některá zvířátka se líhnou z vajíček, nebo že každá sněhová vločka je jiná a dva úplně stejné kaštany lze najít v přírodě jen stěží. Publikaci využijí učitelé v MŠ a prvním ročníku ZŠ i rodiče.
Podrobnosti o knize
formát: 206×295, 64 stran, hmotnost: 0.22 kg


Pro kluky i pro holky úkoly již od školky. Olomouc, Rubico 2009

Knížka s úkoly pro děti v předškolním věku.
Při jejich vyplňování se děti procvičí v počítání, logice, výtvarném projevu a orientaci v prostoru. Děti si zdokonalí motoriku ruky, myšlení, pozornost, soustředění, trpělivost a grafický projev.
Příklady jsou sestaveny od jednodušších po složitější.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 144 stran, hmotnost: 0.28 kg


rok 2010

Hrajeme si a cvičíme s dětmi. Olomouc, Rubico 2010

Hrajeme si a cvičíme s dětmi je sešit plný rozmanitých úkolů určený pro děti v předškolním věku. Pestrou nabídku nových nápadů ocení rodiče i učitelky v mateřských školách. Sešit tvoří: – hravý tělocvik spojený s veselými říkankami – úkoly zaměřené na rozvoj manuální zručnosti ve stylu „vyrob si sám“ – úkoly procvičující postřeh a rozvíjející rozumové schopnosti dětí – náměty na kolektivní hry, díky kterým si děti procvičí své znalosti a dovednosti – obrázky určené k dokreslení a vybarvování – a spousta jiných hravých úkolů…
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 128 stran, hmotnost: 0.33 kg


Matesova abeceda. Praha, Portál 2010

Procvičujeme psaní tiskacích i psacích písmen
Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let
Sešit obsahuje pracovní listy, které se soustřeďují na procvičení psaní tiskacích a psacích písmen celé české abecedy. Úkoly nejprve zábavnou formou uvolní ruku, tím se rozvíjí její jemná motorika, a zároveň si procvičí správné vedení čar a jednotlivé tahy písmen. Na rozdíl od běžných písanek úkoly nenabízejí jen samotné procvičování psaní písmenek, ale i množství hádanek, rozmanitých úkolů, cvičení na podporu a rozvoj logického myšlení, dále výtvarného cítění, trpělivosti, tvořivosti. Dítě se také nenásilnou a hravou formou učí rozpoznávat linie a tvary v každodenní realitě (v letu ptáků, ve vzorech pleteného svetru, ve slunečních paprscích), upevňuje si základy počítání a schopnost orientace na ploše.“
Podrobnosti o knize
formát: 207×296, 72 stran, hmotnost: 0.19 kg


Velká kniha předškoláka – Jak připravit dítě k zápisu do školy. Olomouc, Rubico 2010

Kniha určená rodičům dětí předškolního věku obsahuje základní informace, pomocí kterých lze pochopit vývoj malého človíčka před nástupem na základní školu. Je v ní uvedeno mnoho základních cvičení, úkolů a návodů, jak lze s dítětem procvičovat vlastnosti potřebné pro jeho zdárný nástup do školy. Všechny vycházejí z požadavků, které jsou na předškoláka kladeny u zápisu na základní školu. Každá z kapitol je zaměřena vždy na jednu z vlastností či schopností předškoláka. Seznámí vás se základním popisem schopnosti, diagnostikou a následně v praktické části s jednotlivými cvičeními.
Podrobnosti o knize
formát: 220 x 303, 160 stran, hmotnost: 0.70 kg

rok 2011


Písanka – učíme se psát písmena i číslice. Olomouc, Rubico 2011

V rozsáhlé písance jsou strany postupně věnovány rozkreslení, nácviku psaní vlnovek, čárek, obloučkům, rovným čarám, kličkám, zátrhům, jednotlivým písmenkům, slabikám a v závěru i celým slovům. Při tvorbě písanky byl brán ohled nejen na schopnosti dětí, ale i na požadavky, které jsou na nácvik psaní kladeny z MŠMT. Díky počtu 160 stran je každému písmenku věnován dostatečný rozsah na pečlivé procvičení. Součástí písanky je úvod s metodickými pokyny. Publikaci mohou využít rodiče s dětmi i učitelé prvního a druhého ročníku ZŠ.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 160 stran, hmotnost: 0.55 kg


Náš svět. Olomouc, Rubico 2011

Celá kniha je věnována světu kolem malých dětí a jejich běžnému životu. Mnoho rozmanitých úkolů v knize rozvíjí nejen rozumové schopnosti, ale i manuální zručnost. Kniha obsahuje hodně úkolů na oblíbené vystřihování, tím se odlišuje od jiných.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 128, hmotnost: 0.35 kg

rok 2012


Vystřihovánky. Olomouc, Rubico 2012

Vystřihovánky procvičí motoriku, soustředění, pečlivost a trpělivost malých dětí. Vystřihovánky děti zabaví, mohou je použít samy nebo s rodiči, ve škole, ve školní družině. Ke každé je podrobný návod a obrázek slepené hotové vystřihovánky.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 16 stran, hmotnost: 0.30 kg


Bezpečné dětství. Olomouc, Rubico 2012

Celá kniha zábavnou formou upozorňuje děti na nebezpečí ve světě kolem nás. Mnoho rozmanitých úkolů v knize rozvíjí nejen rozumové schopnosti, ale i manuální zručnost. Kniha obsahuje hodně úkolů na oblíbené vystřihování, tím se odlišuje od jiných.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 128 stran, hmotnost: 0.36 kg


Rébusy pro děti a dospělé. Olomouc, Rubico 2012

Kniha plná rébusů, hádanek a hlavolamů je určena všem, kteří chtějí vesele a přínosně trávit svůj volný čas: předškolákům (kreslené rébusy), přes starší děti a mládež (hry, testy, křížovky, rébusy), po dospělé (hříčky s písmeny, čísly, testy). Knihu využije každý, kdo chce zabavit sebe nebo své okolí.
Podrobnosti o knize
formát: 148 x 210, 128 stran, hmotnost: 0.37 kg


Šikulka Kája – Hrátky s tužkou. Praha, Grada 2012

Pracovní sešit zaměřený na rozvoj jemné motoriky a nácvik kresby je určen malým předškolákům od 5 do 7 let. Hravá forma motivace s roztomilou figurkou Kájou a inspirující obrázky děti zaujmou a nenásilnou formou je připraví na psaní. Při plnění úkolů si uvolní ruku a procvičí si jednotlivé grafomotorické prvky a dovednosti. Úkoly jsou řazeny od jednodušších ke složitějším, některé jsou doplněny praktickými radami pro rodiče.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Kája – Hrátky s čísly. Praha, Grada 2012

Úkoly v této pracovní knížce jsou určeny dětem ve věku od 5 do 7 let. Průvodcem a zároveň také pomocníkem při jejich řešení je veselá postavička červíka Káji, známá již z předchozích publikací edice Šikulka. Děti si s ním tentokrát procvičí nejen jednoduché počítání s čísly od 1 do 20, ale také si na jednotlivých úlohách hravou formou osvojí základy logického myšlení, které budou východiskem pro řešení složitějších a obtížnějších úkolů ve školním věku. Kája děti také dokonale seznámí se způsoby určování času.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Kája – Hravé počítání do 20. Praha, Grada 2012

V pracovním sešitě se děti od 5 do 7 let hravou formou seznámí s čísly od 1 do 20. Při řešení jednotlivých úkolů, kterými je provází roztomilá figurka Kája, si předškoláci procvičí nejen základní počítání do 20, ale zafixují si i pojmy jako první, poslední, uprostřed, mezi, hned před, hned za. Také si upevní matematické představy týkající se například pojmů malý a velký, krátký a dlouhý, lehký a těžký, úzký a široký.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Kája – Hledám a pamatuji si. Praha, Grada 2012

Prostřednictvím zábavných a různorodých cvičení, úkolů a hlavolamů si mohou předškoláci a děti mladšího školního věku společně s kreslenou postavičkou Kájou rozvíjet paměť a zrakové vnímání. Procvičí si například hledání objektu v prostoru, rozlišování ve vertikálním a horizontálním směru, nalézání rozdílů mezi celkem a jednotlivými částmi. Hry a úkoly na rozvoj paměti vytvářejí dobrý základ pro budoucí učení.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Kája – Hrátky s tužkou 2. Praha, Grada 2012

Pracovní sešit je určen předškolákům ve věku od 5 do 7 let. Stejně jako v předchozích dílech této série provází děti při plnění jednotlivých úkolů roztomilý kamarád šikulka Kája. S ním si tentokrát díky správně voleným cvičením upevní a rozvinou jemnou motoriku, grafomotoriku a dovednost kreslení. Právě cviky na uvolnění ruky jsou z pohledu psaní velmi důležitou částí dětského vývoje. Zároveň se děti pomocí dokreslování jednoduchých tvarů učí postupně psát jednotlivá tiskací i psací písmena abecedy.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Vendy – Zábavné psaní. Praha, Grada 2012

Pracovní sešit je určen především malým školákům ve věku 6 až 8 let, tedy z prvního a druhého ročníku základní školy. Děti si společně s novým kamarádem Vendym nejdříve procvičí jednoduché tvary, které předcházejí psaní samotných písmen. Tím si nenásilnou formou nejen uvolní ruku, ale nacvičí i správné držení těla při psaní. Poté mohou postupně přidávat jednotlivá písmena. Kniha navazuje na pracovní sešit pro předškoláky nazvaný Šikulka Kája – Hrátky s tužkou.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Vendy – Zábavné počítání do 50. Praha, Grada 2012

Pracovní sešit je určen mladším školákům ve věku 6 až 8 let, tedy z prvního a druhého ročníku základní školy. Děti si mohou v jednotlivých cvičeních doplněných inspirujícími obrázky procvičovat matematiku, a to hravou a nenásilnou formou. Úkoly jsou zaměřeny nejen na klasické sčítání a odčítání, ale i na matematicko-logické úlohy, jednodušší slovní úlohy a základní geometrické tvary. Autoři připravili i úkoly vhodné pro výuku finanční gramotnosti.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Vendy – Logické hrátky. Praha, Grada 2012

Kniha plná zábavných logických úkolů je určena školákům od 6 do 8 let. Na jednotlivých úlohách zaměřených například na hledání souvislostí, porovnávání, doplňování logických řad a rozvoj citu pro detail si děti procvičí nejen postřeh, logiku a paměť, ale i pozornost, soustředění či poznávací schopnosti. Cvičení jsou volena tak, aby rozvíjela dětskou osobnost, smyslové a rozumové schopnosti. Jejich prostřednictvím se malí školáci učí analyzovat a samostatně přemýšlet.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


Šikulka Vendy – Logické hlavolamy. Praha, Grada 2012

Pracovní sešit, určený školákům ve věku od 6 do 8 let, je plný slovních, obrázkových a číselných hlavolamů, logických her i úkolů, které rozvíjejí nejen logické uvažování, soustředění, pozornost, paměť, ale i postřeh či poznávací schopnosti. Při plnění jednotlivých úkolů se děti naučí samostatně přemýšlet a rozvíjet tím své rozumové i smyslové schopnosti. Spolu se svým kamarádem skřítkem Vendym zažijí nejen moře zábavy, ale naučí se velkému množství nových pojmů a věcí.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 64 stran, hmotnost: 0.15 kg


rok 2015

Případy detektiva Šikuly – Ukradený diamant. Praha, Grada 2015

Hádej a kombinuj! Hlavní postavou této interaktivní knížky, plné zábavných logických úkolů, hříček a hlavolamů, je detektiv Šikula, který právě řeší případ ztraceného diamantu knížete Herberta ze Strašetína. Děti od 6 let mohou pomáhat s vyřešením detektivního případu plněním jednotlivých úkolů, což jim pomáhá rozvíjet logické a kombinační schopnosti. Výrazným motivačním prvkem je, že děti za splněné úkoly získávají indicie, které použijí k dořešení celého detektivního pátraní. Tyto indicie – barevné ústřižky – si postupně lepí na určenou stranu v knize a složí si tak obrázek pachatele.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 80 stran, hmotnost: 0.19 kg


Vystřihovánky pro kluky. Olomouc, Rubico 2015

Vystřihovánky procvičí motoriku, soustředění, pečlivost a trpělivost malých dětí. Vystřihovánky děti zabaví, mohou je použít samy nebo s rodiči, ve škole, ve školní družině. Ke každé je podrobný návod a obrázek slepené hotové vystřihovánky. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: A4, 16 stran, hmotnost: 0.33 kg


Vystřihovánky pro holky. Olomouc, Rubico 2015

Vystřihovánky procvičí motoriku, soustředění, pečlivost a trpělivost malých dětí. Vystřihovánky děti zabaví, mohou je použít samy nebo s rodiči, ve škole, ve školní družině. Ke každé je podrobný návod a obrázek slepené hotové vystřihovánky.
Podrobnosti o knize
formát: A4, 16 stran, hmotnost: 0.33 kg


Čím budu – Hádej a vybarvuj! Praha, Grada 2015

Malí čtenáři se seznámí s devíti různými povoláními. Dozvědí se, co mohou od jednotlivých pracovních pozic očekávat, ale také jaké základní předpoklady musí mít, pokud by chtěli dané povolání vykonávat. Knížka je plná zábavných úkolů, doplňovaček, jednoduchých tesů a vystřihovánek. Při plnění úkolů budou děti procvičovat nejen grafomotoriku, pozornost, logiku a paměť, ale také jemnou motoriku, a to díky vystřihovánkám.
Podrobnosti o knize
formát: 166×240, 80 stran, hmotnost: 0.185 kg


rok 2016

Antistresové omalovánky pro děti i dospělé. Olomouc, Rubico 2016

Antistresové omalovánky představují jednoduchou formu relaxace pro děti i dospělé. Obrázky na různá témata můžete vybarvovat dle vaší fantazie a vytvářet tak vlastní originály. Omalovánky vám pomohou dokonale se odreagovat a zklidnit svou mysl v dnešní uspěchané době. Uvařte si dobrý čaj a pusťte se do vybarvovaní. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 225 x 225, 128 stran, hmotnost: 0.40 kg,


Dárkové vymalovánky pro dospělé. Olomouc, Rubico 2016

Sešit spojuje oblíbené antistresové omalovánky s možností obrázky darovat. Každý z obrázků si můžete domalovat podle vaší fantazie a vytvoříte tak vlastní originál, který darujete při vhodné příležitosti. Například jako pozvání na rande, večírek, dovolenou nebo blahopřání k narozeninám, svatbě, k těhotenství a k mnoha dalším. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 48 listů, hmotnost: 0.49 kg


Antistresové omalovánky. Olomouc, Rubico 2016

Antistresové vymalovánky představují jednoduchou formu relaxace pro děti i dospělé. Obrázky na různá témata můžete vybarvovat dle vaší fantazie a vytvářet tak vlastní originály. Vymalovánky vám pomohou dokonale se odreagovat a zklidnit svou mysl v dnešní uspěchané době. Uvařte si dobrý čaj a pusťte se do vybarvovaní. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 120 stran, hmotnost: 0.32 kg


rok 2017

Bezva hrátky s dinosaurátky. Olomouc, Rubico 2017

120 stran s nejoblíbenějšími dětskými úkoly – vybarvování, hledání rozdílů, tvarů, velikostí, doplňování, jednoduché počítání, seřazování, bludiště, … Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 120 stran, hmotnost: 0.37 kg


Pro malé děti. Olomouc, Rubico 2017

Oblíbené úkoly pro nejmenší děti. Děti se na úkolech z knihy procvičí ve zrakovém rozlišování, v orientaci, v rozpoznávání předmětů ze života i v dalších dovednostech a znalostech. Při práci děti posilují trpělivost, pečlivost, systematičnost a soustředění.
Úkoly jsou řazeny od jednodušších ke složitějším.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 120 stran, hmotnost: 0.39 kg


Spojovačky pro děti i dospělé. Olomouc, Rubico 2017 (Vydáno i na Slovensku – Spojovačky pre deti aj dospelých)


Tečka vedle tečky, jedna za druhou vykouzlí po spojení magické obrazce podobné jemné krajce, ať už jsou to obrázky zvířátek, nebo věcí z každodenního života. Spojovačky zabaví nejen děti, ale i dospělé a seniory. Spojování učí trpělivosti a soustředění, zlepšuje obrazotvornost, motoriku a v neposlední řadě rozvíjejí tvořivost. Obrázky od nejlehčích po supertěžké nabízí možnost vytvořit si vlastní dílko a vyzkoušet své dovednosti nejen těm nejmenším, ale i jejich rodičům. Dokončené obrázky mohou zútulnit váš domov, nebo nápaditějším posloužit jako předlohy pro šikovné ruce paličkujících krajkářek. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 225 x 225, 96 stran, hmotnost: 0.28 kg


rok 2018

Obkresli, vymaluj nebo vyřízni. Olomouc, Rubico 2018

Obrázky v tomto sešitě s tužším papírem si můžete obkreslit či vymalovat, ale ti odvážnější je mohou i vyřezat a udělat si tak vlastní ozdoby. Výsledky vaší práce si můžete postavit na stůl či poličku, můžete je podlepit barevným papírem a pověsit na zeď nebo je přilepit jako průsvity do okna. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 40 listů, hmotnost: 0.46 kg


Vymalovánky podle čísel. Olomouc, Rubico 2018

Vymalovánky obsahují 109 různých, jednoduchých i složitých, obrázků k vymalování – květiny, zvířátka, mandaly, geometrické tvary, … Obrázky jsou vždy rozdělené do mnoha políček, z nichž každé je označeno číslem barvy, kterou má být vybarveno.
Vybarvit políčka můžete i barvami podle sebe, jako jakékoli jiné antistresové vymalovánky.
Vybarvování je oblíbená odpočinková a uklidňující činnost.
Napomáhá vaší relaxaci, koncentraci a trpělivosti.
Podrobnosti o knize
formát: 225 x 225, 112 stran, hmotnost: 0.28 kg


rok 2019

Pro malé děti 2. Olomouc, Rubico 2019

Oblíbené úkoly pro nejmenší děti. Děti se na úkolech z knihy procvičí ve zrakovém rozlišování, v orientaci, v rozpoznávání předmětů ze života i v dalších dovednostech a znalostech. Při práci děti posilují trpělivost, pečlivost, systematičnost a soustředění.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 120 stran, hmotnost: 0.39 kg


Spojovačky – pořekadla, přísloví. Olomouc, Rubico 2019

Tečka vedle tečky, jedna za druhou vykouzlí po spojení obrázky, ve kterých se skrývají známá přísloví. Která asi? Znáte je všechna? Obrázky nabízí možnost vytvořit si vlastní dílko a vyzkoušet své dovednosti nejen těm nejmenším, ale i jejich rodičům. Spojování učí trpělivosti a soustředění, zlepšuje obrazotvornost, motoriku a v neposlední řadě rozvíjí tvořivost. Vaši představivost posílí přemýšlení nad tím, jaké přísloví obrázek představuje. Dokončené obrázky mohou zútulnit váš domov, rozšířit vaše povědomí o českých příslovích, rčeních a pořekadlech, ale především vás pobaví. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 225 x 225, 96 stran, hmotnost: 0.27 kg


Nové vystřihovánky ke slepování. Olomouc, Rubico 2019

Vystřihovánky procvičí motoriku, soustředění, pečlivost a trpělivost malých dětí. Vystřihovánky děti zabaví, mohou je použít samy nebo s rodiči, ve škole, ve školní družině. Ke každé je podrobný návod a obrázek slepené hotové vystřihovánky. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 16 stran vystřihovánek, 8 stránkový návod, hmotnost: 0.33 kg


Pro malé detektivy – úkoly pro malé školáky. Olomouc, Rubico 2019

V knize plné detektivních úkolu si děti procvičí svůj postřeh, logické uvažování i prostorovou představivost. Úkoly pomáhají se zdokonalováním zrakového rozlišování, orientací a vyvozování logických závěrů. Detektivní povolání je plné výzev. Dokážeš vypátrat, kdo stojí za hanebnými zločiny? Porovnej otisky prstu, lušti zašifrované zprávy a hledej stopy, které tě zavedou přímo za viníky. Boj proti zločinu začíná. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 120 stran, hmotnost: 0.39 kg


rok 2020

Úkoly pro hlavu pro každý věk. Olomouc, Rubico 2020

Bystrá mysl v každém věku. Tento sešit úkolů je vhodný pro seniory, dospělé i děti. Procvičte svoji pozornost, logiku i paměť. Luštěte šifry, hledejte rozdíly v obrázcích, skládejte čísla a písmena do správného pořadí. Úkoly můžete řešit samostatně nebo ve skupinách.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 128 stran, hmotnost: 0.40 kg


Vystřihovánky ke slepování – statek. Olomouc, Rubico 2020

Vystřihovánky procvičí motoriku, soustředění, pečlivost a trpělivost dětí i dospělých. Vystřihovánky děti zabaví, mohou je použít samy nebo s rodiči, ve škole, ve školní družině. Kniha obsahuje podrobný návod a obrázky složeného statku i jednotlivých zvířat. Postavený statek je skvělou hračkou pro děti. Prohlédněte si ukázku.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 16 listů vystřihovánek, 8 stránkový návod, hmotnost: 0.30 kg


rok 2021

Vystřihovánky ke slepování – Betlém. Olomouc, Rubico 2021

Vystřihovánky procvičí motoriku, soustředění, pečlivost a trpělivost dětí i dospělých. Vystřihovánky děti zabaví, mohou je použít samy nebo s rodiči, ve škole, ve školní družině. Kniha obsahuje podrobný návod a obrázky složeného Betlému i jednotlivých postav a zvířátek. Postavený Betlém je krásnou vánoční dekorací i skvělou hračku pro děti.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 16 listů vystřihovánek, 8 stránkový návod, hmotnost: 0.30 kg


rok 2022

Nové úkoly pro hlavu pro každý věk. Olomouc, Rubico 2022

Bystrá mysl v každém věku. Tento sešit úkolů je vhodný pro seniory, dospělé i děti. Procvičte svoji pozornost, logiku i paměť. Luštěte šifry, hledejte rozdíly v obrázcích, skládejte čísla a písmena do správného pořadí. Úkoly můžete řešit samostatně nebo ve skupinách.
Podrobnosti o knize
formát: 210 x 297, 128 stran, hmotnost: 0.40 kg