Lvi lucemburští - Galerie obrázků, strana 9

25. prostí vojáci koncem 14. stol. E. Wagner: Zbraně, zbroj a kostým doby husitské a předhusitské, foto z http://wagner.bitva.cz/

26. pražský groš Václava IV.

27. drobný peníz IO markraběte Jošta


1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12