Lvi lucemburští - Galerie obrázků, strana 8

22. stany 14. a 15. století E. Wagner: Zbraně, zbroj a kostým doby husitské a předhusitské, foto z http://wagner.bitva.cz/

23. kroje bohatých a urozených dam E. Wagner: Zbraně, zbroj a kostým doby husitské a předhusitské, foto z http://wagner.bitva.cz/

24. rytíř koncem 14. stol. E. Wagner: Zbraně, zbroj a kostým doby husitské a předhusitské, foto z http://wagner.bitva.cz/


1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12